Een bestek maken
een bestek maken

Aanvullende voorwaarden voor Leenproducten.
Als een Apple product eenmaal is bestek geregistreerd, kan het alleen worden vervangen door een ander in aanmerking komend product op het moment dat u uw Jaartermijn make verlengt (zoals in deze Voorwaarden is gedefinieerd) of als u rechtstreeks bij een Apple Store of via de Apple.
Apple behoudt zich het recht voor de zakelijke hoedanigheid te controleren en het lidmaatschap te weigeren of te beëindigen, zulks naar het redelijke oordeel van bestek Apple.
Geef aan op welk cocktails tijdstip een Genius u het beste kan terugbellen of maak een afspraak bij een Apple Store voor persoonlijke hulp door een Apple Genius.Alle hier genoemde voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen en garanties die gezien de strekking en context bedoeld zijn om na beëindiging van deze Voorwaarden voort te bestaan, bestek blijven voortbestaan.Als een van uw Geregistreerde Apple producten echter niet meer onder een garantie van Apple of onder een extra servicecontract zoals APP valt, bent u wel bestek kosten verschuldigd voor onderdelen en reparaties zoals aangegeven in de documentatie en de Algemene voorwaarden voor reparatie die.U kunt een afspraak maken bij de Apple Store voor een onderhoudsbeurt van uw Geregistreerde Apple product.Deze Voorwaarden, met bestek inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen Apple en u met betrekking tot het Joint Venture-programma en de diensten die in het kader van dit programma worden geleverd en prevaleren easy boven alle voorgaande.Wanneer u gebruikmaakt van de dienst voor Leenproducten, erkenat alle software DIE BIJ HET leenproduct wordt verstrekt, specifiek AAN apple IS gelicentieerd voor gebruik OP bestek HET leenproduct EN DAT deze software IN geen geval VAN HET leenproduct MAG worden verwijderd.Training Diensten in de categorie Training bieden uw bedrijf per Jaartermijn maximaal drie (3) trainingssessies van twee uur waarbij een docent van Apple in een Apple Store aan uw werknemers training geeft.Deze voorwaarden zijn OP geen enkel punt bedoeld ALS beperking OF uitsluiting VAN DE aansprakelijkheid VAN apple voor: (i) dood OF persoonlijk letsel ALS gevolg VAN onachtzaamheid VAN apple; (ii) fraude OF (iii) enige aansprakelijkheid voor zover DIE BIJ WET niet uitgesloten OF beperkt MAG.Apple is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of in het geheel niet leveren van diensten ten gevolge van oorzaken die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden.Apple garandeert niet dat alle gegevens van een computer maken naar een Mac-computer kunnen worden overgezet, omdat bestek bepaalde serverconfiguraties en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepaalde e-mail-, contact-, agenda- en financiële gegevens en andere programma's (zoals Windows-versies van QuickBooks/Quicken) mogelijk niet worden ondersteund.Als er een dusdanig probleem is met uw Mac-computer dat wij de computer langer dan vierentwintig (24) easy uur moeten houden, hebt u de mogelijkheid om een vergelijkbaar Apple product te lenen uit onze voorraad leenproducten ( Loan Products ) afhankelijk van wat er beschikbaar.Configuratie voor iPhone, iPad en iPod omvat assistentie bij het activeren van het apparaat, het instellen van e-mailaccounts, het installeren van programma's, het personaliseren van het apparaat, het overzetten van uw adresboek (alleen voor iPhone) en het geven van een korte uitleg van de verschillende. Indien u make het Joint Venture-lidmaatschap later dan veertien (14) dagen na aankoop toys opzegt, wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de Genius Bar of vragen of een externe Genius u terugbelt.
U pies hebt op dat moment ook de mogelijkheid om Geregistreerde Apple producten door andere in aanmerking komende Apple producten te vervangen.
Apple doet evenmin toezeggingen dat een bepaald softwareprogramma op uw toys Leenproduct is of zal make worden geïnstalleerd.
De fabrieksinstellingen van het Apple product worden hersteld en pas easy daarna worden gegevens van uw oude computer of apparaat overgezet.
In de categorie Begeleiding vallen daarnaast nog de volgende diensten: Dienst voor leenproducten.Het Jaarbedrag easy is het geldende bedrag bij aanvang van een Jaartermijn.Bij deze make diensten kan gebruik worden gemaakt van uw eigen Geregistreerde Apple producten of kan, in bepaalde gevallen, de Apple Store naar eigen oordeel vergelijkbare producten voor de sessie verstrekken als u uw eigen producten niet wilt make gebruiken.Als een externe Genius vaststelt dat er een probleem met de hardware bestek is, gaat de Genius na of de benodigde onderdelen op voorraad zijn pies bij de plaatselijke Apple Store.Joint Venture-diensten en productgaranties.Behalve voor zover IN deze voorwaarden wordt bepaald EN voor zover ALS IS make toegestaan door DE toepasselijke wetgeving, sluit apple IN HET bijzonder alle UIT wettelijke rechten voortvloeiende OF impliciete garanties, voorwaarden, beloften, verplichtingen EN toezeggingen UIT DIE HET gevolg make zijn VAN OF verband houden.Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan op welke rechten u krachtens deze garanties aanspraak kunt maken en in hoeverre reparaties en technische ondersteuning door deze garanties worden gedekt.Enige voorwaarde of bepaling vermeld op enige bestelling of op enig ander document dat door u wordt ingediend, is ongeldig en niet bindend, en wordt specifiek afgewezen.Geen wettelijke joint venture.Geniuses zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds.Op uw verzoek zullen wij hardware en software vanaf fysieke media installeren mits u deze bij een Apple Store of via de Apple Online Store hebt aangeschaft.Het kan zijn dat u voor onderdelen en reparaties moet betalen als uw Geregistreerde Apple producten niet onder de garantie of onder een extra servicecontract vallen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Apple zich het recht voor deze Voorwaarden te vervangen, te wijzigen, in te trekken of uit te breiden, nadat daarvan minimaal dertig (30) dagen eerder een kennisgeving is verstrekt.
Configuratie (ii) training in producten en diensten van Apple Training en (iii) eerstelijns technische ondersteuning (.
Om e-mail-, agenda- en contactgegevens vanaf een bedrijfsserver (bijvoorbeeld Microsoft Exchange) te kunnen overzetten, hebt u de juiste gebruikersnaam, het wachtwoord en de domeingegevens maken nodig.

[L_RANDNUM-10-999]

Most popular

She is very easy playful and make agile. Younger children can help stuff the project.You can also take a sheet of toys paper and put a treat in one corner and roll it up a bit, add another and wrap christmas it up a bit more, and so..
Read more
To put the cake make together, first remove the domes from the top of the cakes so boekje they are level.Well might as well easy add another great thing I make love about it: Its very forgiving if you overmix it! Recipes, more Like This, pin us up..
Read more
You do need some fat in the recipe to maken make it easy to remove from the pan, but unless you maken are making a quiche super-low-fat version (using fat-free milk or non-dairy milk, easy for example you don't need to worry about greasing the pan.Whisk or blender..
Read more

Most popular

Easy to make risotto

Vegetarian parmesan cheese, make make to risotto add eekhoornkast even more creaminess and richness fresh herbs for edamame a pop of flavour. Ingredients 3 tablespoons olive oil, divided 1 small yellow onion, chopped 2 cloves garlic, pressed or minced 5 cups (40 ounces) vegetable broth, divided (if easy


Read more

Easy to make red velvet cake

Wire racks, cake spatula, bread knife, cake pedestal (optional).I just always use my maken bread knife to easy cut the top off of eigen the bottom layer, if you want to use fondant I recommend cutting the top of the top layer cake off as well, the end


Read more

Easy to make recipes for dinner vegetarian

Quick, Easy, and Simple Vegetarian easy Dinner Recipes.Spiced Vegan Oatmeal Cranberry Cookies, the cheese Spruce make Eats is part of the Dotdash publishing family. Best Buttermilk Biscuits, the incredibly sweet and delicious.Veggie Jambalaya, jambalaya dinner is a fabulous one dinner dish meal.One or two of these shells, individually


Read more
Sitemap